Kasutajatugi

Isikuandmete avaldamine portaalis Inforegister

Register OÜ valduses on informatsioon üksnes äriühingute ja nendega seotud juhatuse liikmete kohta ehk äriühingute seaduslike esindajate kohta. Ettevõtete ja juhatuse liikmete andmed, mis avaldatakse ühes ettevõtte nimega, avaldatakse seotult nende isikute majandustegevusega, mitte eraeluga. Seadusandja on näinud ette, et Äriregistris on ettevõtete ja juhatuse liikmete nimed avalikud, seega on portaalis www.inforegister.ee väljatoodud info osas tegemist avalike andmete taasavaldamisega.

 

Kuna juhatuse liige ei kuulu nime ja isikukoodi osas eraisiku andmekaitse seaduse alla, siis Andmekaitse Inspektsioon toob väga selgelt välja ka oma juhistes selle erinevuse:

“Juriidilisel isikul kui seaduse alusel loodud abstraktsel moodustisel eraelu ei ole ja sellega seonduvad andmed, sh ka juhatuse liikmete nimed koos isiku tuvastamiseks vajaliku sünniaja ja isikukoodi osas isikuandmete kaitse seaduse kaitsealasse ei kuulu, sest tegemist pole eraeluliste, vaid majandustegevusega seonduvate andmetega, mis on kõigile kättesaadavad äriregistris. Andmete avaldamise eesmärgiks on tagada usaldusväärne tehingukäive.”

Vt lisaks juristi kommentaari.

Lisa huvinimekirja

Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.

Kogukond
Avalda arvamust, küsi lisaks ja hääleta soovitud täienduste poolt. Foorumi lehele